Neurolog na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
 • Kujawsko-Pomorskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Łódzkie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Lubelskie

  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
 • Lubuskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
 • Małopolskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
 • Mazowieckie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Opolskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
 • Podkarpackie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
 • Podlaskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
 • Pomorskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Śląskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ PARAPLEGII I TETRAPLEGII
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Swiętokrzyskie

  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
 • Wielkopolskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Zachodniopomorskie

  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE